Record details

Title
    A study of the distribution of lead, cadmium and copper between water and kaolin, bentonite and a river sediment
Author
    ,
    Armalis, S.
    Li, J.
    Pacáková, V.
    Pockevičiute, D.
    Štulík, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Environmental Monitoring
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 2
Pages
    5
Year
    2000
Thesaurus term
    transport,distribution, heavy metal, lead, cadmium, copper, water, river sediment
Keyword
    Bentonite
    Cadmium
    Copper
    Distribution
    Kaolin
    Lead
    River
    Sediment
    Study
    Water
Abstract (in english)
   Rovnovážná distribuce olova, kadmia a mědi mezi přírodní vodou a sedimenty byla hledána za různých podmínek. Sorpční isotermy za konstantnéího pH byla měřeny.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014