Record details

Title
    An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif
Author
    Edel, J.-B.
    Janoušek, V.
    Konopásek, J.
    Lardeaux, J.-M.
    Lexa, O.
    Schulmann, K.
    Štípská, P.
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Comptes Rendus Geoscience
Vol./nr.
    Roč. 341, č. 2-3
Pages
    s. 266-286
Year
    2009
Notes
    Překlad názvu: Andský typ paleozoické konvergence v Českém masívu
    Rozsah: 21 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    building of Variscan orogenic root system
    channel flow
    Saxothuringian oceanic subduction
Keyword
    Andean
    Bohemian
    Convergence
    Massif
    Palaeozoic
    Type
Abstract (in czech)
   Geologické znalosti o Českém masívu ukazují že jeho vznik začal ve spodním Devonu subdukcí Saxothuringického oceánu neznámé velikosti pod kontinentální litosféru reprezentovanou současnou Tepelsko-Barrandienskou a Moldanubickou jednotkou. Zbytky Saxothuringického oceánu a pasivního kontinentálního okraje byly následně obdukovány spolu se středněkorovými jednotkami Tepelsko-Barrandienské jednotky přes Saxothuringický kontinent během středního Devonu podél Tepelské sutury. Tato událost byla spojena s vytvořením magmatického oblouku v podobě Středočeského plutonického komplexu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013