Record details

Title
    An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif
Other titles
    Paleozoická konvergence andského typu v Českém masívu.
Author
    Edel, Jean-Bernard
    Janoušek, Vojtěch
    Konopásek, Jiří
    Lardeaux, Jean-Marc
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Comptes Rendus Geoscience
Vol./nr.
    Roč. 341, č. 2-3
Pages
    21
Year
    2009
Thesaurus term
    Bohemian Massif, Saxothuringian oceanic subduction, Building of Variscan orogenic root system, Channel flow
Keyword
    Andean
    Bohemian
    Convergence
    Massif
    Palaeozoic
    Type
Abstract (in czech)
   Publikace shrnuje a nově interpretuje tektonický vývoj Českého masívu během paleozoického období geologické historie.
Abstract (in english)
   Publication summarizes and newly interprets the tectonic evolution of the Bohemain Massif during Palaeozoic period of the geological history.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014