Record details

Title
    An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
Statement of responsibility
    Čestmír Bůžek, Zlatko Kvaček
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    p. 97-102
Year
    1992
Notes
    2 pl., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    Angiospermophyta
    evoluce
    miocén-spodní
    nový taxon
    severočeská pánev
Geographical name
    Bílina
    Břešťany
    ČR-Čechy
    Duchcov
    Jenišův Újezd
    Nesuchyně
Keyword
    Bohemia
    Early
    Linden
    Miocene
    North
    Possible
    Relationship
    Tilia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012