Record details

Title
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek, Ondřej Bábek, Rostislav Melichar, Jiří Kalvoda
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 99-100
Year
    2002
Notes
    1 obr., 11 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    flyš
    geologie regionální
    hornoslezská pánev
    karbon
    kras
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Eastern
    Margin
    Massif
    Non-Metamorphosed
    Structure
    Tectonic
    Units
    Updated
    Variscan
    View
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012