Record details

Title
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
Author
    Böhmová, Vlasta
    Hladil, Jindřich
    Jankovská, Vlasta
    Kociánová, M.
    Koptíková, Leona
    Langrová, Anna
    Lisá, Lenka
    Melichar, R.
    Rohovec, Jan
    Schwarz, Jaroslav
    Smolík, Jiří
    Strnad, L.
    Šálek, M.
    Šimandl, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 2
Pages
    s. 175-206
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Neobvyklá událost depozice atmosférického prachu napříč Střední Evropou, 24. březen 2007, a stanovení přesných parametrů pro zdroje z jv. Ukrajiny
    Rozsah: 32 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
Subject category
    climate change,
    dustfall
    lead isotopes,
    Recent
    rheology
Keyword
    24
    2007
    Anomalous
    Atmospheric
    Central
    Deposition
    Dust
    Europe
    Fingerprinting
    March
    Over
    Source
    Ukrainian
Abstract (in czech)
   Práce přináší komplexní, mezioborovou analýzu prachového událostního sedimentu ve Střední Evropě z 24. března 2007, s hlavním zaměřením na procesy tvorby sedimentu. Doklady o zdrojové oblasti na jv. Ukrajině jsou založeny na údajích o mineralogickém a prvkovém složení sedimentu, poměrech izotopů olova a spektrech obsažených pylových zrn. Studie přináší doklady o polydiperzitě a multimodálním velikostním rozdělení částic, a dále o vzniku paternových staveb a přítomnosti i značně velkých zrn (až do 0,5 mm). Přenášená masa prachu se podle údajů o reálném sedimentu rovnala při této události přibližně 3Tg.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012