Record details

Title
    An application of parallel high performance computing in geomechanics
Author
    Blaheta, Radim
    Starý, Jiří
Conference
    Moderní matematické metody v inženýrství/7. : 17.06.1998-19.06.1998 : Dolní Lomná, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 7. semináře
Pages
    s. 14-21
Notes
    Projekt: 940820, Copernicus, XE
    Projekt: OK 157, GA MŠk
    Rozsah: 8 s.
Subject category
    finite element modelling
    geomechanics
Keyword
    Application
    Computing
    Geomechanics
    High
    Parallel
    Performance
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012