Record details

Title
    An assessment of present variants of mathematical modelling of ground-water flow and pollutant transport
Other titles
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů