Record details

Title
    An evaluation of current Czechoslovak research into the utilization of brown coals /lignites), of Gravimelt and K-fuel processes and proposal for further course of action /Cont./
Other titles
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.