Record details

Title
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
Statement of responsibility
    Eva Kryštofová
Other titles
    Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary, May 31, 2007, Brno, Czech Republic (Variant.)
Author
    Kryštofová, Eva
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 36
Pages
    p. 73-75
Year
    2007
Notes
    2 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    baden
    hydrogeologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    propustnost
    sedimenty klastické
    zásobování vodou
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Brod nad Dyjí (Břeclav, Mikulov)
    Morava (Česko)
    Nový Přerov (Břeclav, Mikulov)
Keyword
    Aquifer
    Badenian
    Carpathian
    Clastic
    Foredeep
    Important
    Lower
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012