Record details

Title
    An interpretation of Permian-Carboniferous tectonics in Central Bohemia using reflex-seismic method
Other titles
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody