Record details

Title
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
Statement of responsibility
    Karel Žák, Petr Pruner, Pavel Bosák, Marcela Svobodová & Stanislav Šlechta
Author
    Bosák, Pavel, 1951-
    Pruner, Petr
    Svobodová, Marcela
    Šlechta, Stanislav
    Žák, Karel, 1957-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 82, no. 3
Pages
    p. 275-290
Year
    2007
Notes
    9 obr., 5 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    demagnetizace tepelná
    izotopy C
    izotopy O
    jeskyně
    mikrofosílie
    paleokras
    paleomagnetismus
    pól paleomagnetický
    pražská pánev
    rekrystalizace
    sedimenty karbonátové
    textura planární zvrstvená
    trias
    zlom
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český kras (Česko)
    Mořina (Beroun, Beroun)
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Geomorphologic
    Karst
    Paleokarst
    Regional
    Relationships
    Republic
    Rock
    Sedimentary
    Tectonic
    Unusual
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012