Record details

Title
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
Statement of responsibility
    Pavel Čtyroký
Other titles
    The Tertiary on the Bohemian Massif in Southern Moravia (Czech Republic)
Author
    Čtyroký, Pavel
Language
    německy
Source title - serial
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Vol./nr.
    Roč. 136, č. 4
Pages
    s. 707-713
Year
    1993
Notes
    1 obr., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)
Subject group
    autochton
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    maastricht
    Mollusca
    terciér
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
Geographical name
    ČR-Morava
    Nesvačilka
    Vranovice
Keyword
    Böhmischen
    Masse
    Südmähren
    Tertiär
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012