Record details

Title
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
Statement of responsibility
    Gernold Zulauf, H. Ahrendt, W. Dörr, Jiří Fiala, Zdeněk Vejnar, K. Wemmer
Author
    Ahrendt, H.
    Dörr, W.
    Fiala, Jiří
    Vejnar, Zdeněk
    Wemmer, K.
    Zulauf, Gernold
Language
    německy
Source title - monograph
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung: workshop des Bayerischen Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
Pages
    s. [32-35]
Notes
    1 obr., 17 bibl.
Subject group
    deformace
    domažlické krystalinikum
    geochronologie
    granitoidy
    metamorfóza
    ortorula
    paleozoikum-spodní
    tepelské krystalinikum
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
    západočeský pluton
    zonálnost
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN-Bayern
Keyword
    Basement
    Cadomis
    Ches
    Teplá-Barrandiums
    überprägt
    Variscisch
    Westrand
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012