Record details

Title
    Die Ausstellung "Mineralschätze Mährens"
Statement of responsibility
    Vítězslav Čech
Author
    Čech, Vítězslav
Language
    německy
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Jg. 74, Nr. 1-2
Pages
    s. 213-214
Year
    1989
Notes
    3 fot.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    mineralogie
    muzeum
    výstava
Geographical name
    Brno
    ČSFR-Morava
Keyword
    Ausstellung
    Mährens
    Mineralschätze
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012