Record details

Title
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
Statement of responsibility
    Jiří Horák
Other titles
    Belemniti ze spodnokřídových uloženin v lomu Kotouč ve Štramberku (slezská jednotka, ČSSR)
Author
    Horák, Jiří
Language
    německy
Source title - serial
    Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní
Vol./nr.
    Jg. 73, Nr. 1-2
Year
    1988
Notes
    1 obr. v textu + 2 tab. foto v příl.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy přír.
Classfication no.
    562/569
Subject category
    flyšové pásmo čs. Karpat
    křída
    Mollusca
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Belemniten
    ČSSR
    Einheit
    Kotouč
    Silesisches
    Steinbruch
    Štramberk
    Unterkreide-Ablagerungen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012