Record details

Title
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
Statement of responsibility
    Jürgen Kopp, Peter Bankwitz
Other titles
    The European Crystalline zone (ECZ) - a summary
Author
    Bankwitz, Peter
    Kopp, Jürgen
Language
    německy
Source title - serial
    Zeitschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Jg. 31, Nr. 3
Year
    2003
Notes
    11 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 93-96
    il.
    Zkr. název ser.: Z. geol. Wiss.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    brunovistulikum
    geologie strukturní
    krystalinikum
    krystalinikum Českého masivu
    mapa geomagnetická
    paleogeografie
    paleozoikum
    silesikum
    staroměstské krystalinikum
    vrásnění variské
    zóna zlomová
    zóna zvrásněná
Geographical name
    ČR-Morava
    Evropa západní
    Polsko - jihozápad
    SRN
Keyword
    EKZ
    Europäische
    Kristallinzone
    Übersicht
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012