Record details

Title
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
Statement of responsibility
    Kurt Heissig, Oldřich Fejfar
Other titles
    Mammals from the Early Miocene of the Chomutov Basins - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
Author
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Heissig, Kurt
Language
    německy
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Jg. 69, Nr. 1-2
Year
    2013
Notes
    11 obr., 9 pl., 36 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    biometrie
    fylogeneze
    Mammalia
    miocén-spodní
    nový taxon
    Perissodactyla
    popis taxonů
    stratigrafie
    taxonomie
    terciér
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Lom Merkur
    Tušimice (Chomutov, Kadaň)
Keyword
    Beckens
    Chalicotheriidae
    Chomutov
    Mammalia
    Perissodactyla
    Säugetiere
    Untermiozän
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 5. 2014
Import date
    12. 9. 2014