Record details

Title
    Die Uranlagerstätte Königstein
Statement of responsibility
    Helmut Tonndorf
Author
    Tonndorf, Helmut
Language
    německy
Source title - serial
    Bergbau in Sachsen
Vol./nr.
    Jg. 7
Year
    2000
Notes
    173 obr., 1 příl., 54 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Bergb. in Sachs.
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    geneze ložiska
    geochronologie
    granitoidy
    hydrogeologie
    křída
    kyselá důlní voda
    lužický pluton
    paleogeografie
    profil geochemický
    profil vrtný
    rudy U
    sedimentace lakustrinní
    sedimentace mořská
    sedimenty klastické
    těžba loužením
    těžba podzemní
    thorium
    uran
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jetřichovice (Děčín)
    SRN-Sachsen
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Keyword
    Königstein
    Uranlagerstätte
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012