Record details

Title
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
Statement of responsibility
    Zdeněk Kliment
Other titles
    Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí (na příkladu povodí Mže)
Author
    Kliment, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 2
Pages
    s. 3-27
Year
    1991
Notes
    9 obr.,3 tab.,2 diagr.,22 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    analýza škodlivin
    analýza vod
    eroze
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    pozorování režimní
    půdy
Subject category
    eroze půdy
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Basierende
    Beispiel
    Bodenerosionuntersuchung
    Flussgebiet
    Flussgebietes
    Fluviale
    Gewaesserguete
    Ihrer
    Monitoring
    Mže
    Oberflachengewaesser
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012