Record details

Title
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
Statement of responsibility
    Petr Šnapka, Jaroslav Dvořáček
Other titles
    To the problem of economics of anti-shock actions under the conditions of the Ostrava-Karviná Mining District
Author
    Dvořáček, Jaroslav
    Šnapka, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 5
Pages
    s. 121-126
Year
    1991
Subject group
    ekonomika těžby
    hornoslezská pánev
    informační analýza
    otřes důlní
    procesy geodynamické
    průvodní jevy
    těžba pevných paliv
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Boje
    Ekonomiky
    OKR
    Podmínkách
    Problematice
    Protiotřesového
Abstract (in czech)
   V článku je uvedena charateristika některých přístupů k hodnocení ekonomiky protiotřesového boje v OKD. Je srovnávána nákladovost na protiotřesový boj s nákladovostí na zajištění náhradní těžební kapacity neohrožené otřesy, s dovozem uhlí ze zahraničí, s nákladovostí na odstraňování následků otřesů. Další přístupy jsou založeny na bázi stanovení kritérií pro nutnou těžbu ze slojí ohrožených otřesy tak, aby nedošlo ke zhoršení ekonomického efektu oproti těžbě ze slojí, které nejsou ohroženy otřesy. Pro efektivní rozhodování o těžbě ze slojí ohrožených otřesy je nutné vytvořit informační systém a zabezpečit ho spolehlivými vstupními informacemi; dosud tomu tak není
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012