Record details

Title
    La grotte 3N, Iran (6 580 m): le nouveau record du monde de la plus longue cavité dans le sel
Author
    Asadi, N.
    Bruthans, J.
    Filippi, Michal
    Zare, M.
Language
    francouzsky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Spelunca
Vol./nr.
    Roč. 104, -
Pages
    s. 15-18
Year
    2006
Notes
    Projekt: KJB301110501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: 3N Cave, Iran (6 580 m): the new world's longest cavity in salt
    Překlad názvu: Jeskyně 3N, Írán (6 580 m): nová nejdelší jeskyně světa v soli
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    diapir
    longest salt cave
    salt karst
Keyword
    3N
    580
    Cavité
    Grotte
    Iran
    Longue
    Monde
    Nouveau
    Plus
    Record
    Sel
Abstract (in czech)
   Během poslední expedice v lednu 2006 byla připojena jeskyně Velký ponor k Jeskyni tří naháčů. Vzniklá jeskyně byla pojmenována Jeskyně 3N a s nově zmapovanými prostorami je její délka 6850 m. Tím zhruba o 900 m přesáhla délku jeskyně Malham (5685 m, na hoře Sedom v Izraeli), kterou tak odsunula na druhé místo.
Abstract (in english)
   During the last January 2006 expedition the Big Ponor Cave was connected with the Cave of Tří Naháčů (Cave of Three Naked Man). The resulting world's longest salt cave was named 3N Cave and altogether with newly mapped parts reaches the total length of 6,580 m. It is some 900 m longer than Malham Cave (5,685 m, Mt. Sedom, Israel) now being the second.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012