Record details

Title
    Les sources carbogazeuses
Statement of responsibility
    J. Risler
Author
    Risler, J.
Language
    francouzsky
Source title - serial
    Géochronique
Vol./nr.
    An. 72
Pages
    p. 23-24
Year
    1999
Notes
    4 fot., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Géochronique
Subject group
    balneologie
    geneze podzemních vod
    kontrola tektonická
    oxid uhličitý
    voda minerální
Geographical name
    ČR-Čechy
    Francie
    Františkovy Lázně (Cheb)
    Karlovy Vary (Cheb)
Keyword
    Carbogazeuses
    Sources
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012