Record details

Title
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
Statement of responsibility
    Alois Kočí, Eliška Růžičková, Jaroslav Kadlec
Author
    Kadlec, Jaroslav
    Kočí, Alois
    Růžičková, Eliška
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 1
Pages
    s. 43-49
Year
    1991
Notes
    3 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    biostratigrafie
    chronostratigrafie
    datování
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleomagnetismus
    pliocén
    sedimentace fluviální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Ústí nad Labem-Bukov
Keyword
    Dating
    Environs
    Labe
    Labem
    River
    Terraces
    Ústí
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Bukov v Ústí nad Labem byl studován komplex geneticky pestrých sedimentů pliocenního a kvartérního stáří. Báze je tvořena reliktem fluviálních sedimentů řeky Labe a uloženinami proluviálními. V nadložních laminovaných jílovitých siltech byl proveden paleomagnetický výzkum. Z výsledků měření paleomagnetických vlastností bylo stanoveno jako nejpravděpodobnější stáří zkoumaných vrstev 2,1 mil. B.P. Na základě tohoto údaje, morfologické pozice a stratigrafické interpretace nálezu zubu Archidiskodon meridionalis (Liebus 1929) lze terasovou úroveň na bázi studovaného komplexu zařadit do svrchního pliocénu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012