Record details

Title
    The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications
Author
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt,Band 52
Pages
    279
Keyword
    Austria
    Geological
    Implications
    Langelois
    Lower
    Micromorphology
    Red
    Section
    Stratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014