Record details

Title
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
Statement of responsibility
    Jiří Hruška
Other titles
    Železné hory: geologická pestrost, vícefázová tektonika a geomorfologické dominanty formovaly základy k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti
Author
    Hruška, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 2
Pages
    p. 69-91
Year
    1997
Notes
    1 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    geomorfologie
    hornictví
    krystalinikum
    morfostruktura
    ochrana přírody
    vodoteč
    znečištění
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Železné hory
Keyword
    Bohemia
    Central
    Diversity
    Eastern
    Formed
    Geologic
    Geomorphologic
    Hory
    Landscape
    Mountains
    Multiphase
    Phenomena
    Protested
    Region
    Tectonics
    Železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012