Record details

Title
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: a milestone in macroseismic methodology?
Author
    Gisler, M.
    Kozák, Jan
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Historical seismology. Interdisciplinary studies of past and recent earthquakes
Pages
    S. 231-247
Notes
    Překlad názvu: Zemětřesení z r. 1855 ve švýcarském Vispu: přelom v makroseismickém popisu?
    Rozsah: 17 s.83009461
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    1855 Visp earthquake
    history of seismology
    macroseismology
Keyword
    1855
    Earthquake
    Macroseismic
    Methodology
    Milestone
    Switzerland
    Visp
Abstract (in czech)
   První pokusy sestavit stupnici makroseismických intenzit zemětřesení sahají do 17. století. Avšak teprve v pozdním 19. století začaly být seismické intenzitní stupnice, tektonické zlomy a jednotlivé typy seismických vln rutinně zaznamenávány a studovány. Výsledky observatorní seismologie, makroseismická pozorování a klasifikace zemětřesení se v raném 19. století vyskytovaly natolik sporadicky a byly natolik neprůkazné a neujednocené, že nebyly obecně akceptovány a používány a upadaly v zapomenutí.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013