Record details

Title
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquke intensity classification
Author
    Kozák, Jan
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 1
Pages
    s. 147-160
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Zemětřesení ve Vispu (Švýcarsko) v r. 1855: první snahy sestavit intenzitní stupnici zemětřesení
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    history of seismology
    macroseismic evaluation
    Visp earthquake
Keyword
    1855
    Attempts
    Classification
    Early
    Earthquake
    Earthquke
    Intensity
    Switzerland
    Visp
Abstract (in czech)
   Je diskutována makroseismická analýza zemětřesení ve Vispu v r. 1855. předložená Volgerem v r. 1856-58. Je demonstrována makroseismická stupnice založená na odstupňovaných škodách na budovách Volgerem sestavená a aplikovaná, spolu s konstrukcí kvazi-izoseismických linií do mapy postižené oblasti. Tento postup představuje první příklad standardní makroseismické analýzy zemětřesení.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013