Record details

Title
    The 25th Anniversary of the Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
Author
    Blaheta, Radim
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Moravian Geographical Reports
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 2
Pages
    s. 55-56
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: 25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    25th Anniversary
    Institute of Geonics
Keyword
    25th
    Academy
    Anniversary
    Czech
    Geonics
    Institute
    Republic
    Sciences
Abstract (in czech)
   Příspěvek informuje o historii ústavu, jeho poslání, vědeckém zaměření a činnosti jednotlivých oddělení a struktuře pracoviště.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012