Record details

Title
    The Asturian and Cantabrian floral assemblages with Cordaites from the Plzeň Basin
Other titles
    Asturská a kantabrická společenstva s Cordaites z Plzeňské pánve (Česká republika)
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Studia Geologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 129, č. podzim
Pages
    30
Year
    2008
Thesaurus term
    Carbonifererous, cordaitaleans, plant assemblages, cuticular analysis, Plzen Basin.
Keyword
    Assemblages
    Asturian
    Basin
    Cantabrian
    Cordaites
    Floral
    Plzeň
Abstract (in czech)
   Makroflora nýřanských vrstev (pozdní astur až ranný kantábr) byla studována v plzeňské pánvi. Ve flórách většinou dominovaly kordaity, z nichž 7 druhů bylo rozpoznáno za základě kutikul. Cordaites radcicensis nov. sp. byl nalezen v kantábru lokality Radčice. Nejvíce diverzifikované společenstvo s 29 druhy bylo nalezeno na lokalitě Dobřany, ale na ostatních lokalitách bylo nalezeno pouze 12 - 18 druhů. Kordaiti jsou dominantní skupinou na téměř všech lokalitách, přesličkovité rostliny a kapradiny jsou dalšími důležitými studovanými skupinami.
Abstract (in english)
   The macrofloras of the nýřany Member (Late Asturian - Early Cantabrian age) were stiudied in the Plzeň Basin. The floras were mostly dominated by Cordaites, and 7 species were recognised based mainly on cuticular evidence. Cordaites radcicensis nov. sp. was found in the Cantabrian part of the succession at the Radčice locality. The most diversified assemblage with 29 species was found at the Dobřany locality, but most other localities yielded only 12 to 18 species. Cordaitaleans are dominant group at almost all localities, sphenopsids and ferns are other important observed groups.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014