Record details

Title
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
Statement of responsibility
    Stanislav Beneš, Jaroslava Benešová
Author
    Beneš, Stanislav
    Benešová, Jaroslava
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 1-2
Pages
    p. 9-28
Year
    1993
Notes
    14 tab., 10 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    atmosféra
    distribuce prvků
    ekologie
    půdy
    voda podzemní
    znečištění
    životní prostředí
Subject category
    toxické prvky
Keyword
    Balance
    Compartments
    Element
    Environment
    Toxic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012