Record details

Title
    The Brunovistulicum: assumptions and data,
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zeitschrift der Deutsche geologische Gesellschaft
Vol./nr.
    Roč. 155, č. 1
Pages
    s. 1-9
Year
    2004
Notes
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Brunovistulikum: předpoklady a data
    Rozsah: 9 s.
Subject category
    acritarchs
    basal clastics
    Lower Cambrian
Keyword
    Assumptions
    Brunovistulicum
    Data
Abstract (in czech)
   Fosilní mořský mikroplankton raně kambrického stáří přinesl nové informace o klastickém obalu vyvřelin a metasedimentů Brněnského masivu. Kambrická sekvence dosahující mocnosti více než 1000m byla zjištěna ve vrtu Měnín - 1. Nová data jsou konfrontována s dřívejšími názory na před-variský vývoj střední Evropy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012