Record details

Title
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
Statement of responsibility
    Jaromír Leichmann, Jindřich Štelcl, Kateřina Zachovalová
Other titles
    Vztah radioaktivity a minerálního složení horniny na příkladu alkalicko-živcového syenitu od Naloučan z gföhlské jednotky moldanubika
Author
    Leichmann, Jaromír
    Štelcl, Jindřich
    Zachovalová, Kateřina
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Vol./nr.
    Vol. 83
Pages
    p. 73-84
Year
    1998
Notes
    1 diagr., 2 fot., 7 tab., 16 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Subject group
    alkalický syenit
    minerály horninotvorné
    minerály uranu
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    radioaktivita
    thorium
    uran
    zirkon
Geographical name
    ČR-Morava
    Naloučany (Třebíč)
Keyword
    Alkali
    Assemblages
    Correlation
    Example
    Feldspar
    Gföhl
    Mineral
    Moldanubian
    Radioactivity
    Syenites
    Unit
    Zone
Abstract (in english)
   The leucocratic facies of the amphibol-bearing alkali feldspar syenites from Naloučany displays an extraordinary high content of radioactive elements - Th (up to 960 ppm) and U (up to 370 ppm). The elevated concentrations of Th (44-98 ppm) and U (10-40 ppm) are a typical feature of the whole body of alkali feldspar syenites. The Th and U concentrations display a direct dependence on the zircon content, and inherent source of radioactivity, inclusions of uranothorite. The unusual mineralogy and possible relations of the alkali feldspar syenites to the ultrapotassic, mafic magmas (HOLUB 1997) are the additonal objects of this study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012