Record details

Title
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
Statement of responsibility
    Vladimír Klein, Přemysl Zelenka
Author
    Klein, Vladimír
    Zelenka, Přemysl
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 1
Pages
    s. 51-59
Year
    1991
Notes
    2 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Barrandien
    cenoman
    koroze vertikální
    kras
    litologie
    sedimentace
    sedimenty jeskynní
    turon
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
Keyword
    Area
    Barrandian
    Cavities
    Corrosion
    Cretaceous
    Filling
    Limestones
    Sediments
    Vertical
Abstract (in czech)
   Křídové sedimenty zachované ve výplni dutin ve vápencích Barrandienu umožňují rekonstruovat původní rozsah české křídové pánve a přesněji datovat jednotlivé fáze krasovění. Předcenomanská fáze je bezpečně doložena. Vznik vertikálních korozních dutin nebyl vázán na erozní bázi
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012