Record details

Title
    The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
Other titles
    Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. podzim
Pages
    6
Year
    2008
Thesaurus term
    Polička Crystalline Complex, magnetite-hematite mineralizations, amphibolites, metamorphism, mineral chemistry, whole-rock geochemistry
Keyword
    Complex
    Crystalline
    Hematite-magnetite
    Mineralization
    Polička
Abstract (in czech)
   Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku jsou prostorově a geneticky svázány s amfibolity, které svým chemickým složením odpovídají MORB bazaltům. Drobný výskyty Fe rud jsou produktem precipitace ze submarinních hydrotermálních roztoků svázaných s podmořskou vulkanickou činností. Studované zrudnění se sráželo z relativně chladných roztoků v prostředí s vysokou fugacitou kyslíku a to ve větší vzdálenosti od vulkanického centra. Pravděpodobně jsou tyto rudy geneticky spřízněny s polymetalickou mineralizací v trhonických mramorech. Během variské orogeneze prošly tyto rudy metamorfózou v amfibolitové facii a pozdější retrográdní metamorfózou patrně ve facii zelených břidlic.
Abstract (in english)
   Hematit-magnetitové rudy v poličském krystaliniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014