Record details

Title
    The Hercynian molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland : studies in Geology of the Sudetes
Statement of responsibility
    Kazimierz Dziedzic, Andrzej Karol Teisseyre
Author
    Dziedzic, Kazimierz
    Teisseyre, Andrzej Karol
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Vol. 179, no. 2
Pages
    s. 285-305
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Geol. Paläont., Abh.
Subject group
    karbon
    litologie
    mapa geologická
    mapa strukturní
    paleogeografie
    vnitrosudetská pánev
Keyword
    Deposits
    Depression
    Geology
    Hercynian
    Intra-Sudetic
    Molasse
    Poland
    Studies
    Sudetes
    SW
    Younger
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá geologickou stavbou vnitrosudetské deprese. Popisuje litologii, vulkanismus a paleogeografii karbonských sedimentů. Vulkanickou činností v autunu vznikly kyselé i bazické intruze a žíly.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012