Record details

Title
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
Statement of responsibility
    Stanislav Vrána, Jaromír Slabý, Jiří Bendl
Other titles
    Biotitické granodioritové porfyry v kaplickém zlomovém pásmu a jejich vztah ke granodioritům typu Freistadt
Author
    Bendl, Jiří, 1955-
    Slabý, Jaromír
    Vrána, Stanislav, 1936-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 50, no. 1-2
Pages
    p. 9-17
Year
    2005
Notes
    2 obr., 6 diagr., 1 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    batolit
    biotit
    chemismus hornin
    datování Rb/Sr
    granodioritový porfyrit
    izotopy radioaktivní
    křemen
    moldanubický pluton
    plagioklasy
    pluton
    sféricita
    stroncium
    struktura mikrogranitická
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kaplice (Český Krumlov, Kaplice)
Keyword
    Batholith
    Biotite
    Dyke
    Freistadt
    Granodiorite
    Kaplice
    Moldanubian
    Porphyry
    Relationship
    Swarm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012