Record details

Title
    The Krakatau volcano 125 years after the catastrophic eruption (August 27, 1883)
Author
    Hanuš, Václav
    Kozák, Jan
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 3
Pages
    s. 449-454
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: 125 let od katastrofálního výbuchu sopky Krakatau (27. srpna 1883)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    1883 eruption
    anniversary
    Krakatau volcano
Keyword
    27
    125
    1883
    After
    August
    Catastrophic
    Eruption
    Krakatau
    Volcano
    Years
Abstract (in czech)
   Sopka Krakatau se nachází v sundské úžině mezi Sumatrou a Jávou. Její erupce z r. 1883, druhá nejsilnější v Indonésii během historického období, patří k nejčastěji připomínaným přírodním úkazům v historii lidstva.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013