Record details

Title
    The Labe River - floodplain development
Other titles
    Labe - vývoj nivy
Author
    Břízová, Eva
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Inaugural International Meeting of IGCP 518: Fluvial sequences as evidence for landscape and climatic evolution in the Late Cenozoic
Notes
    Akce: 2005/09/22 ; Sanliurfa, Turkey
Thesaurus term
    Labe River, floodplain, pollen analysis, oxbow lakes, Bohemia, Czech Republic
Keyword
    Development
    Floodplain
    Labe
    River
Abstract (in czech)
   Řeka labe byla důležitým faktorem ve vývoji vegetace ve středních Čechách v pozdním glaciálu a v holocénu. Palynologické výzkumy organických sedimentů paleomeandrů Labe podávají komplexní přehled o historii a vývoji vegetace a aplikují se v dalších vědních disciplinách. Historický vývoj řeky Labe je popsán v této práci.
Abstract (in english)
   The Labe River was an important factor in the development of the vegetation cover in central Bohemia as early as in the Late Glacial stage and particularly in the Holocene. Palynological study of the organic oxbow lake sediments of the Labe River revealed the complexity of the notion of floodplain from the viewpoint of vegetational history and of other scientific disciplines. The historical development of the Labe River was summarized in this paper.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014