Record details

Title
    The Late Cenozoic of the Al Ghab Rift, NW Syria
Statement of responsibility
    Jaroslav Domas
Other titles
    Svrchní kenozoikum riftu Al Ghab v severozápadní Sýrii
Author
    Domas, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Vol. 21
Pages
    p. 57-73
Year
    1994
Notes
    8 obr., 8 pl., 16 bibl. + 9
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    bazalt
    gravitační tektonika
    kvartér
    neogén
    paleoklimatologie
    paleomorfologie
    sedimentace fluviální
    sedimenty limnické
    sesouvání
    zóna riftová
Subject category
    půdy fosilní
Geographical name
    Sýrie
Keyword
    Al
    Cenozoic
    Ghab
    Late
    NW
    Rift
    Syria
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012