Record details

Title
    The Leptoceratoidinae: small heteromorph ammonites from the Barremian
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček, Jost Wiedmann
Author
    Vašíček, Zdeněk
    Wiedmann, Jost
Language
    anglicky
Source title - serial
    Palaeontology
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 1
Pages
    p. 203-239
Year
    1994
Notes
    12 obr., 2 pl., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Palaeontology
Subject group
    Ammonoidea
    barrem
    fylogeneze
    křída
    nový taxon
    paleobiogeografie
    paleoekologie
    popis taxonů
Keyword
    Ammonites
    Barremian
    Heteromorph
    Leptoceratoidinae
    Small
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012