Record details

Title
    The M(W) 9.0 Tohoku Earthquake, Japan, March 11, 2011
Author
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 2
Pages
    s. 389-395
Year
    2011
Notes
    Projekt: ME09011, GA MŠk3cav_un_auth*0252835
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    earthquake
    Tohoku
    tsunami
Keyword
    9.0
    11
    2011
    Earthquake
    Japan
    March
    M(W
    Tohoku
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013