Record details

Title
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
Author
    Crowley, Q.C.
    Floyd, P. A.
    Holland, G. J.
    Kachlík, V.
    Štědrá, Veronika
    Winchester, J.W.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2002
Source title - monograph
    Palaeozoic Amalgamation of Central Europe
Thesaurus term
    Mariánské Lázně Complex, metamorphism, tectonics, geochemistry, metagabbros, fractionation, suture zone, Variscides
Keyword
    Bohemian
    Complex
    Destruction
    Development
    Early
    Lázně
    Mariánské
    Massif
    NW
    Palaeozoic
    Seaway
Abstract (in english)
   Geochemická a petrologická charakteristika bazických met. hornin z mariánsko-lázeňského komplexu a okolí, interpretace tektonického významu jednotky jako ordovické ofiolitové části systému paleozoických sutur konsolidovaných variskou orogenezí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014