Record details

Title
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
Author
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 41, 1-2
Pages
    s. 15-22
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/93/0343, GA ČR
Keyword
    Bohemia
    Geochemistry
    Granite
    Lázně
    Mariánské
    Petrology
    Western
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012