Record details

Title
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
Statement of responsibility
    Edvín Pivec, Jiří K. Novák
Other titles
    Mariánskolázeňský monzogranit: petrologie a geochemie
Author
    Novák, Jiří K.
    Pivec, Edvín
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 1-2
Pages
    p. 15-22
Year
    1996
Notes
    7 obr., 4 tab., 26 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    distribuce prvků
    granit
    granitoidy
    krušnohorský pluton
    minerály
    západočeský pluton
Subject category
    monzogranit
    petrogeneze
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mariánské Lázně (Cheb)
Keyword
    Bohemia
    Geochemistry
    Granite
    Lázně
    Mariánské
    Petrology
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012