Record details

Title
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
Statement of responsibility
    Bohumír Janský, Achim Schulte, Julius Česák, Vanessa Rios Escobar
Other titles
    Mladotické jezero, západní Česko: jedinečná geneze a vývoj jezerní pánve
Author
    Česák, Julius
    Janský, Bohumír, 1951-
    Rios Escobar, Vanessa
    Schulte, Achim
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Vol. 115, no. 3
Pages
    p. 247-265
Year
    2010
Notes
    9 obr., 3 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    504.4
    55(1)
    551.3
    551.4
    556
Conspectus category
    504
    55
    556
Subject group
    arkóza
    historie
    jezero
    jílovec
    karbon-svrchní
    kvartér plzeňské kotliny
    plzeňská pánev
    povodeň
    sedimentace recentní
    sedimenty jezerní
    sesuv
    využití území
Geographical name
    Čechy západní (Česko)
    Mladotice (Plzeň-sever, Kralovice)
    Odlezly (Plzeň-sever, Kralovice)
Keyword
    Basin
    Czechia
    Evolution
    Genesis
    Lake
    Mladotice
    Unique
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012