Record details

Title
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
Statement of responsibility
    Josef Průcha
Other titles
    Mylonitová zóna mohelenského zlomu a její význam pro strukturu východní části moldanubika
Author
    Průcha, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 103-110
Year
    1989
Notes
    3 obr., 4 fot., 1 tab. + 2
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Subject group
    metamorfika
    moravské moldanubikum
    mylonit
    rekrystalizace
    struktury hornin a minerálů
    textury
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Mohelno
Keyword
    Eastern
    Fault
    Mohelno
    Moldanubicum
    Mylonite
    Significance
    Structure
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012