Record details

Title
    The Morávka meteorite fall: 3. Meteoroid initial size, history, structure and composition
Other titles
    Pád meteortiu Morávka: iniciální velikost, sturktura a složení meteoritoidu
Author
    Borovička, Jiří
    Bradstatter, F.
    Brown, P.
    Frýda, Jiří
    Haloda, Jakub
    Jakeš, Petr
    Jopek, T.
    Kalenda, P.
    Kučera, J.
    Randa, Z.
    ReVelle, D.
    Schultz, L.
    Týcová, Patricie
    Weber, H.W.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Meteoritics and Planetary Science
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 7
Pages
    16
Year
    2003
Thesaurus term
    Morávka meteorite, H-chondrite, meteoroid, exposure-age, orbit
Keyword
    Composition
    Fall
    History
    Initial
    Meteorite
    Meteoroid
    Morávka
    Size
    Structure
Abstract (in czech)
   Charakteristiky a historie mateřského meteoroidu k meteoritu Morávka (H5-6 chondrit) byly studovány s použitím astrofyzikálních a geochemických metod.
Abstract (in english)
   The properties and history of the parent meteoroid of the Morávka H5-6 ordinary chondrites have been studied by combination of various astrophysical and geochemical methods.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014