Record details

Title
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
Author
    Fonseca, P. E.
    Galle, Arnošt
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Machado, G.
    Rocha, F. T.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 2
Pages
    s. 121-137
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Odivelské vápence: svědectví o středodevonském rifovém systému v západní části zóny Ossa Morena (Portugalsko)
    Rozsah: 17 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Beja Igneous Complex
    biostratigraphy
    carbonate petrology
    Eifelian/Givetian
    magnetic susceptibility
    Middle Devonian
    Ossa Morena Zone
    Paleozoic orogens
    petrology
    reef fauna
Keyword
    Devonian
    Evidence
    Limestone
    Middle
    Odivelas
    Ossa-Morena
    Portugal
    Reef
    System
    Western
    Zone
Abstract (in czech)
   Nově revidované odivelské vápence obsahují středovonské rifové a svahové vápence usazené v přímém nadloží a ještě i během tvorby mořských bazaltových výlevů. Jejich pozice při vnějším okraji západní části zóny Ossa Morena v Portugalsku (Alentejo), konkrétně při bežském komplexu bazik, je významná jak z hlediska analýzy orogenních staveb, tak i pro srovnání pásem v rámci variscid. Práce obsahuje nová petrologická, biostratigrafická a MS-stratigrafická data a jejich interpretaci.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012