Record details

Title
    The Perd'e Fogu outcrop: a classical exposure of 'Orthoceras limestone' in the Fluminimaggiore area (SW Sardinia)
Other titles
    Výchoz Perd'e Fogu: klasický odkryv 'ortocérových vápenců' v oblasti Fluminimaggiore (JZ Sardinie)
Author
    Corradini, Carlo
    Ferretti, Annalisa
    Kříž, Jiří
    Piras, Sergio
    Serpagli, Enrico
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Rendiconti della Societá Paleontologica Italiana
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 2
Pages
    12
Year
    2009
Thesaurus term
    Silurian, Sardinia, peri-Gondwana, cephalopod limestones
Keyword
    Area
    Classical
    Exposure
    Fluminimaggiore
    Fogu
    Limestone
    Orthoceras
    Outcrop
    Perd'e
    Sardinia
    SW
Abstract (in czech)
   Popis lokality Perd'e Fogu se silurskými 'ortocérovými vápenci' v oblasti Fluminimaggiore (JZ Sardinie). Korelace s pražskou pánví, Čechy pomocí společenstev dominovaných mlži.
Abstract (in english)
   Description of the Silurian cephalopod limestone locality in the Perd'Fogu outcrop in SW Sardinia, Fluminimaggiore area for the International Silurian Subcommission field trip in Sardinia.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014